najveci tobogan

Najveći tobogan na svijetu nalazi se u Brazilu, a brzina koja se dostiže prilikom spuštanja je 105 km/h.