Koje dokumente trebate promijeniti nakon udaje?

Republika Srpska

Vjenčali ste se i uzeli muževljevo prezime, ali poslije ceremonije slijedi promjena ličnih dokumenata. Za ovaj proces potrebno je vremena i strpljenja, ali i brojna papirologija.

Evo koje dokumente trebate promijeniti nakon udaje.

Čim se upišete u matičnom uredu, odnosno vjenčate se, matičar mijenja vaše prezime na rodnom listu i državljanstvu.

Lična karta

Za početak, najbitnije je da promijenite ličnu kartu u MUP-u.

Tom prilikom potrebno je donijeti, osim stare lične karte, i sljedeće dokumente:

•             izvod iz matične knjige rođenih (matični ured/opština),

•             izvod iz matične knjige državljana (matični ured/opština),

•             dokaz o uplati naknade (pošta/banka) i

•             obrazac lične karte koju mijenjate ili rješenje o poništavanju ukoliko je izgubljena (MUP).

Naknada za ličnu kartu je 18 KM.

Mjesto prebivališta

Tokom procesa prijave prebivališta i adrese stanovanja državljani BiH su dužni MUP-u priložiti dokaz da imaju valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju. Kao dokaz da državljanin ima validan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuje smatra se jedan od sljedećih dokaza:

•             dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje,

•             ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca,

•             potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenut postupak legalizacije ili uknjižavanja objekta, stana ili kuće na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište.

Pasoš

Za novi pasoš potrebna vam je lična karta te uplata na račun banke/pošte, i to u iznosu od 50 KM.

Tom prilikom je obavezno ponijeti stari pasoš. Rok za izdavanje novog pasoša je 30 dana, a trebalo bi da ga podignete u roku od 90 dana. Pasoš za punoljetne državljane ima rok važenja 10 godina.

Vozačka dozvola

I vozačka dozvola se takođe dobija u MUP-u, a kako biste je promijenili, potrebni su vam sljedeći dokumenti:

•             zahtjev koji dobijete na lokaciji, bez naknade,

•             ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci),

•             stara vozačka dozvola,

•             dokaz o uplati propisane naknade u iznosu od 60 KM.

Zdravstvena knjižica i radna knjižica

Ako ste zaposleni, u svoju firmu trebalo bi da odnesete vjenčani list, a zatim će se izvršiti neophodne promjene u vezi sa vašim zdravstvenim i socijalnim osiguranjem. Ono što vam je potrebno je važeća zdravstvena knjižica, fotokopija nove lične karte i izvod iz matične knjige vjenčanih i obrasci koje ćete dobiti na licu mjesta.

Ispravke u radnoј knjižici za nezaposlene osobe se vrše u opštini prebivališta, a za zaposlene u opštini gdje se nalazi sjedište radne organizaciјe. Za ispravku prezimena potrebno јe: važeća radna knjižica, nova lična karta i izvod iz matične knjige vjenčanih.

Bankovni računi i kartice

Na kraju, nakon što ste promijenili sva lična dokumenta, još vam preostaje da promijenite podatke u vašoj banci.

Naime, potrebno je da sa novom ličnom kartom odete u banku i prijavite ovu promjenu.

Nezavine novine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *