Najduži autoput na svetu prolazi kroz 14 zemalja

Najduži autoput na svetu prolazi kroz 14 zemalja.
Panamerički autoput povezuje dva kontinenta – dve Amerike, od Aljaske do Argentine
U 1889.godini na Prvoj međunarodnoj konferenciji američkih država, SAD je predložila povezivanje sa svojim susedima preko kontinenta. Ideja je odobrena na šestoj konferenciji koja je održana 1928. godine na Kubi. Panamerički autoput je mreža puteva ukupne dužine 48.000 kilmetara, ima samo jedan prekid od 90 kilometara, koji se zove Darijenov Gap između Paname i Kolumbije (močvarna oblast ) i Panamski kanal.
Autoput prolazi kroz čak 14 zemalja među kojima su SAD, Kanada, Meksiko, Peru, Argentina, El Salvador, Nikaragva, Gvatemala, Honduras, Kostarika, Panama, Kolumbija, Ekvador i Čile. Ovo je najduži svetski put za motorna vozila koji povezuje dva kontintenta – dve Amerike, od Aljaske do mesta Ušuaia u Argentini. Putovanje ovim putem, pored savršenog krajolika, putniku nudi i smenjivanje kulturoloških i etnoloških doživljaja. Ovaj autoput je naveden u Ginisovu knjigu rekorda.
Internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *