ZNATE LI ?

Znate li…
Svjetska populacija je 8 milijardi, od kojih
75% ima mobilne telefone;
25% nema mobilni telefon;
33% su kršćani;
22% su muslimani;
14% su Hindusi;
7% sa budistima;
12% – druge religije;
12% nema vjerska uvjerenja;
11% je u Evropi;
5% je u Sjevernoj Americi;
9% u Južnoj Americi;
15% u Africi;
60% je u Aziji;
49% živi u selima;
51% u gradovima;
12% govori kineski;
5% na španskom;
5% na engleskom jeziku;
3% govori arapski;
3% na hindu ;
3% u bengalskom;
3% na portugalskom;
2% na ruskom;
2% na japanskom;
62% na drugom jeziku.
77% njih ima svoje domove;
23% nema gdje živjeti;
21% ljudi se prejeda;
63% može jesti koliko hoće;
15% ljudi je neuhranjeno.
Dnevna vrijednost života 48% ljudi je manja
od $2.
87% ima pristup čistoj vodi za piće;
13% ili nemaju čistu vodu za piće ili imaju
pristup zagađenom izvoru vode.
30% ima pristup internetu;
70% nema pristup internetu.
7% je dobilo visoko obrazovanje;
93% ljudi nije išlo na koledž ili fakultet;
83% može čitati;
17% ljudi je nepismeno;
26% živi ispod 14 godina;
66% je umrlo u dobi od 15 do 64 godine;
8% živi preko 65 godina.
92% ljudi umre prije 65 godina zbog
zdravstvenih uzroka.
Ako imate mjesto za život, zdravo se
hranite i pijete čistu vodu, imate mobilni
telefon, pristup internetu i završili ste fakultet, dio ste male privilegovane grupe,
samo 7% svjetske populacije.
Cijenite ono što imate.
Živite i budite zahvalni.
(sa interneta)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *